Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Elin Larsson
Karin Kullberg
Oscar Karlsson
Pehr Torell
Sandra Kassman
 
 ACTIVAGE SÖDERMALM
 TORSDAG
 ACTIVAGE SÖDERMALM  TORSDAG
 15
 AUGUSTI
 >
DAG