Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Ida Bolin
Johan Smith
Linda Häll
Magnus Hjerpe
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 TISDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  TISDAG
 16
 AUGUSTI
 >
DAG
 
AKTIVITET
 
PLATS
 
INSTRUKTÖR