Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Ida Bolin
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 FREDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  FREDAG
 12
 AUGUSTI
 >
DAG