Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Ida Bolin
Johan Smith
Kristoffer Sjöberg
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 ONSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  ONSDAG
 27
 JULI
 >
DAG