Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Vattenmassage
 
Karin Kullberg
Linda Häll
Pehr Torell
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 TORSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  TORSDAG
 6
 MAJ
 >
DAG