Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Medlemsinitierat pass =)
Vattenmassage
 
Karin Kullberg
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 TORSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  TORSDAG
 11
 JUNI
 >
DAG