Nuvarande besökare: st.
(exklusive passdeltagare)

Logga in
Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Medlemsinitierat pass =)
Utecafépromenad (BOKAS I NYA APPEN)
Vattenmassage
 
Karin Kullberg
Linda Häll
 
 ONSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  ONSDAG
 10
 JUNI
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör: