Logga in
Blå cirkelträning
Bokcirkel 1 Svensk skönlitteratur- "Den högsta kasten" - Carina Rydberg
Boule (Södermalmsallén)
Bridge grundkurs
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Stick- och virkcafé
Vattenmassage
 
Caroline Wängberg
Elin Larsson
Pehr Torell
Sandra Kassman
 
 TISDAG
 ACTIVAGE SÖDERMALM  TISDAG
 20
 AUGUSTI
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör:
Lokal:
Tidpunkt: