Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Elisabeth de Verdier
Magnus Hjerpe
 
 ACTIVAGE SÖDERMALM
 SÖNDAG
 ACTIVAGE SÖDERMALM  SÖNDAG
 30
 OKTOBER
 >
DAG
 
AKTIVITET
 
PLATS
 
INSTRUKTÖR
 
Inga pass att visa