Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Medlemsinitierat pass =)
Vattenmassage
 
Elin Larsson
Karin Kullberg
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
Grön cirkelträning (utomhus)
2020-09-04
  Kl. 09:00
 
 
Grön cirkelträning (utomhus)
På Södermalm träffas ni i Södermalmsallén. - På Kungsholmen träffas ni i Grubbensparken. - På Östermalm träffas ni vid bänkarna på kortsidan av lokalen. (Träning utomhus sker på egen risk)
Anläggning
Activage Kungsholmen
Starttid
2020-09-04 Kl. 09:00
Plats
3. Grön ute
Antal platser
8 stycken
Status
Längd på passet
30 min
Instruktör
Elin Larsson
Ordinarie platser kvar
2 stycken
Plats finns